MAXIS BERHAD

MAXIS MYX
MAXIS
MAXIS BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MAXIS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MAXIS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MAXIS là 31.164B MYR. EPS TTM của công ty là 0.16 MYR, tỷ suất cổ tức là 4.77% và P/E là 25.11. Ngày thu nhập tiếp theo của MAXIS BERHAD là 28 Tháng 10, ước tính là 0.04 MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu