MI TECHNOVATION BERHAD

MI MYX
MI
MI TECHNOVATION BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MI TECHNOVATION BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MI là 1.335B MYR. EPS TTM của công ty là 0.09 MYR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 18.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu