MMS VENTURES BHD

MMSV MYX
MMSV
MMS VENTURES BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MMSV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MMS VENTURES BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MMSV là 154.618M MYR. EPS TTM của công ty là 0.05 MYR, tỷ suất cổ tức là 2.58% và P/E là 16.25.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu