PADINI HOLDINGS BHD

PADINI MYX
PADINI
PADINI HOLDINGS BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PADINI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PADINI HOLDINGS BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PADINI là 2.072B MYR. EPS TTM của công ty là 0.13 MYR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 23.79.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu