PELIKAN INT.CORPORATION BHD

PELIKAN MYX
PELIKAN
PELIKAN INT.CORPORATION BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PELIKAN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PELIKAN INT.CORPORATION BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PELIKAN là 147.785M MYR. EPS TTM của công ty là 0.15 MYR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 1.62.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu