SIME DARBY PLANTATION BERHADSIME DARBY PLANTATION BERHADSIME DARBY PLANTATION BERHAD

SIME DARBY PLANTATION BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SIMEPLT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SIME DARBY PLANTATION BERHAD

Doanh thu của SIME DARBY PLANTATION BERHAD trong năm ngoái lên tới 18.43 B MYR, phần lớn trong số đó — 16.14 B MYR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Downstream, năm trước mang lại 18.87 B MYR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SIME DARBY PLANTATION BERHAD 4.64 B MYR, và năm trước đó — 5.51 B MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia