TEXCHEM RESOURCES BHD

TEXCHEM MYX
TEXCHEM
TEXCHEM RESOURCES BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TEXCHEM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TEXCHEM RESOURCES BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TEXCHEM là 361.167M MYR. EPS TTM của công ty là 0.26 MYR, tỷ suất cổ tức là 3.38% và P/E là 11.36.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu