VELESTO ENERGY BERHAD

VELESTO MYX
VELESTO
VELESTO ENERGY BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VELESTO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VELESTO ENERGY BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VELESTO là 657.248M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu