WELLCALL HOLDINGS BHD

WELLCAL MYX
WELLCAL
WELLCALL HOLDINGS BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

WELLCAL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của WELLCALL HOLDINGS BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WELLCAL là 607.496M MYR. EPS TTM của công ty là 0.06 MYR, tỷ suất cổ tức là 5.74% và P/E là 18.97.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu