Autodesk, Inc
ADSK NASDAQ

ADSK
Autodesk, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ADSK financial statements

Tóm tắt tài chính của Autodesk, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ADSK là 63.35B. EPS TTM của công ty là 5.98, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 48.75. Ngày thu nhập tiếp theo Autodesk, Inc là 1 Tháng 12, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền