AIkido Pharma Inc

AIKI NASDAQ
AIKI
AIkido Pharma Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AIKI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của AIkido Pharma Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AIKI là 66.552M. Ngày thu nhập tiếp theo AIkido Pharma Inc là 16 Tháng 3, ước tính là -0.01.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền