Tập đòn Advanced Micro Devices Inc

AMD NASDAQ
AMD
Tập đòn Advanced Micro Devices Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Tập đòn Advanced Micro Devices Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AMD là 123.92B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Tập đòn Advanced Micro Devices Inc là 26 Tháng 7, ước tính là 1.02 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu