Aemetis, Inc

AMTXNASDAQ
AMTX
Aemetis, IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMTX nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Aemetis, Inc

Tổng tài sản của AMTX trong Q3 22 là 198.88M USD, tăng 11.44% so với kỳ trướcQ2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 27.43% trong Q3 22 tới 383.76M USD.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu