Bionano Genomics, Inc

BNGO NASDAQ
BNGO
Bionano Genomics, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BNGO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Bionano Genomics, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BNGO là 565.773M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Bionano Genomics, Inc là 10 Tháng 11, ước tính là -0.11 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu