Bio-Path Holdings, Inc

BPTH NASDAQ
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BPTH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Bio-Path Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BPTH là 22.927M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Bio-Path Holdings, Inc là 18 Tháng 11, ước tính là -0.46 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu