Beyond Meat, Inc

BYNDNASDAQ
BYND
Beyond Meat, IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BYND nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Beyond Meat, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BYND là 810.802M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Beyond Meat, Inc là 23 Tháng 2, ước tính là -1.18 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu