Clearfield, Inc

CLFD NASDAQ
CLFD
Clearfield, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CLFD báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Clearfield, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CLFD là 721.346M. EPS TTM của công ty là 1.16, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 46.29. Ngày thu nhập tiếp theo Clearfield, Inc là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền