Comcast Corporation

CMCSANASDAQ
CMCSA
Comcast CorporationNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CMCSA nguyên tắc cơ bản

Comcast Corporation tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CMCSA được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.27 USD, hãy mua trước 3 Tháng 1 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.89%