CME Group Inc

CME NASDAQ
CME
CME Group Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CME báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CME Group Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CME là 80.667B. EPS TTM của công ty là 6.80, lợi tức cổ tức là 1.60%, và P/E là 33.08. Ngày thu nhập tiếp theo CME Group Inc là 4 Tháng 2, ước tính là 1.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền