CSX Corporation

CSX NASDAQ
CSX
CSX Corporation NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CSX financial statements

Tóm tắt tài chính của CSX Corporation với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CSX là 68.582B. EPS TTM của công ty là 1.48, lợi tức cổ tức là 1.23%, và P/E là 20.62. Ngày thu nhập tiếp theo CSX Corporation là 20 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền