Dropbox, Inc

DBXNASDAQ
DBX
Dropbox, IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DBX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Dropbox, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DBX là 8.082B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Dropbox, Inc là 16 Tháng 2, ước tính là 0.40 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu