1stdibs.com, Inc

DIBS NASDAQ
DIBS
1stdibs.com, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DIBS

Tóm tắt tài chính của 1stdibs.com, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DIBS là 204.42M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của 1stdibs.com, Inc là 10 Tháng 8, ước tính là -0.22 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu