Electronic Arts Inc

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Electronic Arts Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EA là 31.084B USD. EPS TTM của công ty là 3.73 USD, tỷ suất cổ tức là 0.67% và P/E là 30.57. Ngày thu nhập tiếp theo của Electronic Arts Inc là 9 Tháng 5, ước tính là 1.34 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu