EuroDry Ltd

EDRY NASDAQ
EDRY
EuroDry Ltd NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EDRY

Tóm tắt tài chính của EuroDry Ltd với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EDRY là 53.939M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của EuroDry Ltd là 17 Tháng 2, ước tính là 4.46 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền