Edesa Biotech, Inc
EDSA NASDAQ

EDSA
Edesa Biotech, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EDSA financial statements

Tóm tắt tài chính của Edesa Biotech, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EDSA là 158.006M. Ngày thu nhập tiếp theo Edesa Biotech, Inc là 14 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền