Expedia Group, Inc
EXPE NASDAQ

EXPE
Expedia Group, Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm EXPE

Tất cả các mã trong một bảng

Expedia Group, Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
INDS NASDAQ INDUSTRIAL
11153.830.38%41.7211178.1811096.33Mua
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14843.000.04%6.0114863.6514790.49Mua
S5COND S&P 500 Consumer Discretionary
1487.040.71%10.431488.631474.96Mua
SPX Chỉ báo S&P 500
4420.860.21%9.064420.864405.45Mua
Tải thêm