National Vision Holdings, Inc

EYE NASDAQ
EYE
National Vision Holdings, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

EYE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của National Vision Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EYE là 5.01B. EPS TTM của công ty là 1.86, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 37.53. Ngày thu nhập tiếp theo National Vision Holdings, Inc là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền