Alphabet Inc (Google) Class C
GOOG NASDAQ

GOOG
Alphabet Inc (Google) Class C NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm GOOG

Tất cả các mã trong một bảng

Alphabet Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
IXCO NASDAQ COMPUTER
10857.281.56%166.6010862.6410711.73Sức mua mạnh
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14844.921.09%160.3214846.0614698.77Sức mua mạnh
NDX Chỉ số Nasdaq 100
15122.251.22%182.0815125.8414948.04Sức mua mạnh
OEX Chỉ số S&P 100
2033.261.10%22.122033.702003.16Mua
S5TELS S&P 500 Communication Services
276.322.79%7.50276.80268.83Sức mua mạnh
SPX Chỉ báo S&P 500
4414.631.08%47.144415.184381.20Mua
Tải thêm