Alphabet Inc (Google) Class C
GOOG NASDAQ

GOOG
Alphabet Inc (Google) Class C NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Alphabet Inc (Google) Class C với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GOOG là 1.742T. EPS TTM của công ty là 75.93, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 35.31. Ngày thu nhập tiếp theo Alphabet Inc (Google) Class C là Jul 27, ước tính là 19.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền