Hasbro, Inc

HAS NASDAQ
HAS
Hasbro, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HAS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Hasbro, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HAS là 11.127B USD. EPS TTM của công ty là 3.89 USD, tỷ suất cổ tức là 3.47% và P/E là 20.24. Ngày thu nhập tiếp theo của Hasbro, Inc là 24 Tháng 10, ước tính là 1.97 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu