Robinhood Markets, Inc

HOOD NASDAQ
HOOD
Robinhood Markets, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HOOD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Robinhood Markets, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HOOD là 9.622B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Robinhood Markets, Inc là 25 Tháng 10, ước tính là -0.28 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu