Illumina, Inc
ILMN NASDAQ

ILMN
Illumina, Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm ILMN

Tất cả các mã trong một bảng

Illumina, Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14684.600.36%52.6414694.1914617.87Mua
NDX Chỉ số Nasdaq 100
14940.170.66%97.5314941.3814865.46Mua
S5HLTH S&P 500 Health Care
1513.760.66%10.001514.071501.24Sức mua mạnh
SPX Chỉ báo S&P 500
4367.490.20%8.814369.874350.06Mua
Tải thêm