Assure Holdings Corp.Assure Holdings Corp.Assure Holdings Corp.

Assure Holdings Corp.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IONM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Assure Holdings Corp.

Tổng tài sản của IONM cho Q3 23 là15.29 M USD, ít hơn 24.48% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 12.90% trong Q3 23 tới 21.36 M USD.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY