Jiayin Group Inc

JFIN NASDAQ
JFIN
Jiayin Group Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JFIN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Jiayin Group Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JFIN là 121.556M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Jiayin Group Inc là 7 Tháng 9, ước tính là 0.35 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu