Lifevantage Corporation

LFVNNASDAQ
LFVN
Lifevantage CorporationNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LFVN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Lifevantage Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LFVN là 48.643M USD. EPS TTM của công ty là 0.03 USD, tỷ suất cổ tức là 3.10% và P/E là 141.24. Ngày thu nhập tiếp theo của Lifevantage Corporation là 2 Tháng 2, ước tính là 0.05 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu