Maxeon Solar Technologies, Ltd

MAXN NASDAQ
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MAXN

Tóm tắt tài chính của Maxeon Solar Technologies, Ltd với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MAXN là 546.256M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Maxeon Solar Technologies, Ltd là 26 Tháng 5, ước tính là -1.30 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu