Nature's Sunshine Products, Inc
NATR NASDAQ

NATR
Nature's Sunshine Products, Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Nature's Sunshine Products, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NATR là 351.622M. EPS TTM của công ty là 1.14, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 15.42.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền