The ODP Corporation

ODP NASDAQ
ODP
The ODP Corporation NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ODP

Tóm tắt tài chính của The ODP Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ODP là 1.839B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của The ODP Corporation là 10 Tháng 8, ước tính là 0.48 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu