Patriot Transportation Holding, Inc

PATI NASDAQ
PATI
Patriot Transportation Holding, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PATI fundamentals

Tóm tắt tài chính của Patriot Transportation Holding, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PATI là 24.363M USD. EPS TTM của công ty là 1.85 USD, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 4.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu