Pinduoduo Inc

PDD NASDAQ
PDD
Pinduoduo Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PDD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Pinduoduo Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PDD là 59.544B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Pinduoduo Inc là 25 Tháng 8, ước tính là 0.44 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu