Priority Technology Holdings, Inc
PRTH NASDAQ

PRTH
Priority Technology Holdings, Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Priority Technology Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PRTH là 414.03M. EPS TTM của công ty là 0.43, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 14.28. Ngày thu nhập tiếp theo Priority Technology Holdings, Inc là 19 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền