Roku, Inc

ROKU NASDAQ
ROKU
Roku, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ROKU nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Roku, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROKU là 11.603B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Roku, Inc là 2 Tháng 11, ước tính là -1.23 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu