SolarEdge Technologies, Inc

SEDG NASDAQ
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SEDG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SolarEdge Technologies, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SEDG là 15.851B. EPS TTM của công ty là 2.66, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 122.84. Ngày thu nhập tiếp theo SolarEdge Technologies, Inc là 2 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền