Sorrento Therapeutics, Inc

SRNE NASDAQ
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SRNE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Sorrento Therapeutics, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SRNE là 1.515B. Ngày thu nhập tiếp theo Sorrento Therapeutics, Inc là 19 Tháng 3, ước tính là -0.23.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền