Tilray Brands, Inc. - Class 2

TLRYNASDAQ
TLRY
Tilray Brands, Inc. - Class 2NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TLRY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Tilray Brands, Inc. - Class 2 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TLRY là 2.861B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Tilray Brands, Inc. - Class 2 là 9 Tháng 1, ước tính là -0.06 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu