Texas Instruments Incorporated

TXNNASDAQ
TXN
Texas Instruments IncorporatedNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TXN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Texas Instruments Incorporated với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TXN là 160.704B USD. EPS TTM của công ty là 9.66 USD, tỷ suất cổ tức là 2.80% và P/E là 18.74. Ngày thu nhập tiếp theo của Texas Instruments Incorporated là 24 Tháng 1, ước tính là 2.00 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu