Wix.com Ltd

WIX NASDAQ
WIX
Wix.com Ltd NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

WIX báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Wix.com Ltd với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của WIX là 10.779B. Ngày thu nhập tiếp theo Wix.com Ltd là 19 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền