Chỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLX

XAU NASDAQ
XAU
Chỉ số Ngành Vàng và Bạc PHLX NASDAQ
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XAU Biểu đồ Chỉ số