Navcoin / Bitcoin

NAVBTC BINANCE
NAVBTC
Navcoin / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

Navcoin / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Navcoin / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Navcoin / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaNAVBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
NAVBTCNavcoin / BitcoinBINANCE0.00000487−8.46%−0.000000450.000005500.00000481847.739K
Mua
NAVBTCNavcoin / BitcoinBITTREX0.00000500−6.89%−0.000000370.000005400.0000048422.233K
Mua
NAVBTCNavCoin / BitcoinHITBTC0.0000038007.83%0.0000002800.0000038000.0000038001
Bán