VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
882.411MCAD
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức (FY)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV

Giới thiệu về VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Tập trung
Cấp đầu tư
Tỷ lệ chi phí
0.23%
Ngày bắt đầu
30 thg 6, 2014
Đơn vị phát hành/Thương hiệu
The Vanguard Group, Inc./Vanguard
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Hedged to CAD Index - CAD
ISIN
CA92206G1037
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF100.00%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
OANDA
Ngoại hối
4.6Tuyệt vời
Tìm hiểu thêm
FOREX.com
Ngoại hối
4.4Rất tốt
Tìm hiểu thêm
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu

Xem tất cả các nhà môi giới